• nikawkajsanicole

2020 RESOLUTIONS

New Year’s resolutions, 2020:

We believe it’s a love and hate thing when it comes to New Year’s resolutions. We see it as life resolutions but in some way, it feels easier to start fresh in January. Maybe we will keep or break them, let’s not put too much pressure, a resolution itself. We believe it is something that feels easier to do since we start a new year and a new decade especially. You can cut the past and focus on the future, but most of all: try to apply all your new year’s resolutions year-round and not only to the end of January.

K:

Yoga more; sort of a new interest for me but also something I have been interested in for many years, I love to stretch, become better at breathing and the culture. For my next semester at SMC I am going to take a yoga class – I look forward to that! Nicole and I have a common goal to become yoga teachers before we turn 30, we think we need yoga in our future hectic and stressful life haha, namaste!

Eat less meat; you can’t close your eyes for what happens in the world with the climate but I also want to eat less meat for my body, side tip is the Netflix documentary “Game changer”. In my teen years, I struggled with a lot of acne and my acne comes back now too depending on what I eat, especially meat, milk products, and sugar. I want to be better at being kinder to the environment and my body.

Run more; I started the fall with a big goal which I am not (probably) going to be able to fulfill this year since I got injured, but I am now resting and doing it the right way.

Put more attention to school; I am really happy and proud of my grades for my first semester but at the same time I wish I would put more effort into it, not just study for the tests and instead study for life. Which I want to work more on for my next semester.

Appreciate my every day; I am really good at always do something during weekends and always have plans but I want to do more fun and memorable things during the weekdays too. See a friend after school, watch the sunset, go for a walk or hike or just go down to the mall or see a movie, make my every day more rememberable.

Scroll less; I think we all can relate to this, the constant scrolling. It’s so many times that I pick up my phone just because it’s a habit, in the morning, when I am waiting on the bus or even when the Uber is only 2 minutes away. Need to stop the everyday scrolling and don’t “rush” when scrolling. Let’s scroll less 2020!

N:

First of all, I want to try to remember to do this all year round and not only the first months… I want to try to work on to become a better version of myself, to continue to work on my personal development this year.

Ironic but fun, I also want to run more. My boyfriend and I would like to run a marathon this fall, so we want to start training for it now – not only for the marathon but also for the health and the lifestyle – it makes me feel so good!

I am interested in food, health and the human body and what impact the food has on us. I think what you put into your body has a huge impact on how you feel and if the food could make you feel better – why would you not try and eat better? I mean, I grew up eating fish or meat every day and it is so natural for me as well, but on the other hand, If you do not try you will never know.

Vi tror de flesta har en hatkärlek när det kommer till nyårslöften. Vi ser det som livsmål men på något sätt känns det lättare att starta om och pånytt i Januari. Antingen kommer vi hålla eller bryta dem, men vi ska försöka att inte ha för mycket press, vilket är ett mål i sig själv. Vi tror det är något som känns lättare med att starta ett nytt år och ett nytt årtionde speciellt. Du kan kapa av det förflutna och fokusera på framtiden, men främst av allt, försöka att verkligen hålla dina nyårslöften/ nyårsmål till slutet på året och inte bara till slutet av januari.

K:

Yoga mer; ett nytt intresse men också något jag har varit intresserad av i flera år, jag älskar att stretcha, bli bättre på att andas och kulturen. Under min nästa termin på SMC kommer jag plugga en yogakurs – ser fram emot det! Nicole och jag har ett gemensamt mål vilket är att utbilda oss till yogalärare innan vi blir 30, vi tror vi kommer behöva yoga i vårt nutida och framtida stressiga liv haha, namaste!

Äta mindre kött; det går inte blunda för vad som händer i världen med klimatet men jag vill också äta mindre kött för min kropps skull, sid-tips är Netflix dokumentären “Game changer”. I min tonår har jag haft så mycket problem med akne och min akne kommer tillbaka nu också mycket beroende på vad jag äter, speciellt kött, mjölkprodukter och socker. Jag vill bli snällare mot miljön och min kropp.

Springa mer; jag började året med ett stort mål som jag inte (förmodligen) kommer kunna fullfölja detta året då jag blev skadad och sprang för mycket, men jag vilar nu och gör det på rätt sätt.

Uppskatta min vardag; jag är bra på att alltid göra saker på helger och vara uppbokad men jag vill “göra” mer saker på vardagarna. Att se en kompis efter skolan, kolla på solnedgången, gå på en promenad eller hajk eller bara gå till gallerian eller gå på bio, göra min vardag mer minnesvärd.

Scrolla mindre; jag tror vi alla kan relatera till detta, det konstanta scrollandet. Det är så många gånger som jag tar upp min telefon för att det är en vana, på morgonen, när jag väntar på bussen och till och med när Ubern är 2 minuter bort. Jag behöver minska det vardagliga scrollandet och inte “skynda” när jag scrollar. Mindre scrollande 2020!

N:

Först och främst, jag vill verkligen försöka att komma ihåg mina nyårslöften året tillslut och inte endast de första månaderna … jag vill försöka jobba på att bli en bättre version av mig själv, att fortsätta jobba på min personliga utveckling detta året.

Ironiskt men roligt, jag vill också springa mera. Min pojkvän och jag skulle vilja springa ett maraton i höst, så vi skulle vilja börja träna för det nu – inte endast för maratonet men också för hälsan och för livsstilen – det får mig att må så bra!

Försöka att stanna upp och njuta av stunder mer och sluta skynda genom livet. Jag känner att jag har sprungit genom livet de senaste åren och detta året vill jag finna mer stabilitet och ta det lugnare. Ha mer tid för att stanna till, kolla omkring och njuta av livet (detta kommer vara hårt jobb för mig … alla som känner mig vet detta).

Jag är väldigt intresserad av mat, hälsa och människokroppen samt vilken impakt maten har på oss. Jag tror verkligen att det du äter har en enorm betydelse på hur vi mår och ifall att maten kunde få dig att må bättre – varför skulle du inte försöka att äta mat som är bättre för dig? Jag är uppvuxen med att äta antingen kött eller fisk varje dag så det kommer väldigt naturligt till mig, men på andra sidan, om du inte försöker kommer du aldrig veta.

0 comments

Recent Posts

See All