• nikawkajsanicole

N: LIFE UPDATE

Hey darlings,

It’s been a while. I have blogged for as long as I can remember. I started blogging end of primary school when I definitely could not spell (still struggling to be honest)… but it is fun to look back and see how I changed over the years and as well be reminded of what I have been doing over the years, cause I forget so much. Last year around this time I stopped blogging. No particular reason really, I just did not make time for it and it did not seem so important anymore.

For you who don’t know me, I am from Finland and after I graduated upper secondary/ high school I moved to the US to be an au pair. I lived my first year on the east coast and the second year on the west coast. After my years in the states (feels like such a long time ago) I had a layover at home in Finland. My two weeks were filled with friends, family, love and a lot of hugs!! Two weeks passed and I packed all my suitcases once again and jumped on a plane the 16th of September, a Sunday afternoon to Gatwick, London. Moved in with my friend Klara in one of our favorite neighborhoods, Marylebone.

I started working at Zara (literally the first job a got after job-hunting Monday morning up and down Oxford Street). I love being young and to have the opportunity, the courage, the energy and to be so careless and just GO! I started working after a week. Happiest girl on the planet… I could happily call my mom and tell her that I will not be on the next plane back cause I will be able to pay my bills with my new job. After two weeks of living in London, my life took a new turn again… I met the guy and fell in love (such a cliché).

Last year’s fall went by so fast. After moving from L.A, spending the summer in Delaware and New York, being back in Europe and moving to London and starting a completely new life from one day to another. It was crazy, hectic and SO MUCH FUN! After a couple of months in London, I was feeling sick of retail and I got lost in what I wanted to do. After some time and lots of support from my dear ones I more or less ended up at an interview (was so scared) and I got the job… as a real estate agent!!! I was so proud of myself but at the same time, I felt, “I have no idea what I am doing”, how will I be able to do this?

Months flew by in my favorite city in Europe and I was loving my new job and my life! During the spring (2019) I traveled around the UK, Spain, Sweden, and Finland. I moved in with my boyfriend, had a lot of friends visiting, was working a lot and enjoyed London! Mid-June life surprised us with an opportunity out of the blue and we ended up moving to Spain after a long and well-deserved vacation in Venice and Florence in Italy.

So that is where it leaves us now… I live in Alicante, Spain with my boyfriend and working in real estate here as well! (More about that later!) The weather is for sure way more sunny than in London and life is very much relaxed compared to the busy lifestyle. Nice for a change! Those who have known me for a couple of years would be very much surprised to see me this relaxed, stressed down and laid back haha… I am enjoying life!

About what is next, during this past summer, Kajsa and I have had many and long conversations about the future and what we want to do… cause we did want to create something together, we just did not know what. We finally figured it out! This is it!! We want a platform where we can do everything we like. Everything from vlogs, pictures, blogging, travel tips, wellness and so on. This is NIKA! We hope you will enjoy this as much as we enjoyed creating it.

XXXX, Nicole

Hej älsklingar,

Det var ett tag sedan. Jag har bloggat så länge jag kan minnas. Jag började blogga i slutet av lågstadiet när jag definitivt inte kunde stava (kämpar fortfarande med det för att vara ärlig)… men det är roligt att se tillbaka hur mycket som jag har ändrat över åren och även påminnas om vad jag har gjort, för jag glömmer så mycket. Förra året slutade jag blogga. Ingen speciell orsak egentligen, jag prioriterade inte det bara och det kändes inte så viktigt längre.

För er som inte känner mig, är jag från Finland och efter att jag tog studenten flyttade jag till USA för att jobba som au pair. Först ett år på östkusten och sedan ett år på västkusten. Efter mina år i USA (det känns så länge sen) hade jag en snabb “mellanlandning” hemma i Finland. Mina två veckor var fyllda med vänner, familj, kärlek och en massa kramar!! Två veckor gick fort och jag packade alla mina resväskor igen, hoppade på ett plan den 16 September, en söndag eftermiddag till Gatwick, London. Flyttade in med min kompis Klara i en av våra favoritområden i London, Marylebone

Jag började jobba på Zara (bokstavligen det första jobbet jag fick ett att jag jobb-huntade upp och ner Oxford Street måndag morgon). Jag älskar att vara ung och ha den möjligheten, modet, energin och att vara så obrydd och bara KÖRA! Jag började jobba efter en vecka. Lyckligaste tjejen i världen… jag kunde gladeligen ringa min mamma och berätta att jag inte skulle sitta på nästa plan tillbaka för jag kommer kunna betala mina räkningar med mitt nya jobb. Efter två veckor som Londonbo, tog mitt liv en ny vändning… jag träffade den killen och blev kär (vilken cliché).

Hösten förra året gick så fort. Efter att ha flyttat från L.A, spenderat sommaren i Delaware och New York, vara tillbaka i Europa och att ha flyttat till London och startat ett helt nytt liv från en dag till en annan. Det var så galet, hektiskt och SÅ ROLIGT! Efter några månader i London kände jag mig så trött på att jobba inom retail och jag kände mig så vilsen med vad jag ville göra. Efter en tid och mycket stöd från nära och kära landade jag mer eller mindre på ett arbetsintervju (var så rädd) och jag fick jobbet… som en fastighetsmäklare!!! Jag var så stolt över mig själv men på samma gång kände jag, “jag har ingen aning om vad jag håller på med”, hur ska jag klara av detta?

Månaderna flög förbi i min favoritstad i Europa och jag älskade mitt jobb och mitt liv! Under våren (2019) reste jag runt i UK, Spanien, Sverige och Finland. Flyttade in med min kille, hade många vänner på besök, jobbade mycket och njöt av London! Mitten av juni överraskade livet oss med en möjlighet ur det blå och det slutade med att flyttade till Spanien efter en lång och välförtjänt semester i Venedig och Florens i Italien.

Så det är var vi är just nu… Jag bor i Alicante, Spanien med min kille och jag jobbar även inom real estate här (mer om det senare). Vädret är helt klart mycket soligt än i London och livet är mycket mera avslappnat jämfört med den hektiska livsstilen i London. Bra för omväxlingens skull! För de som har känt mig i några år skulle vara väldigt överraskade att se mig såhär avslappnad, icke stressad och lugn haha… Jag njuter av livet!

Till vad som är näst, under den föregående sommaren hade Kajsa och jag många och långa konversationer om framtiden och vad vi ville göra… vi ville skapa någonting tillsammans men vi visste inte vad. Vi klurade äntligen ut det! Det här är det! Vi vill ha en plattform där vi kan göra allting vi gillar. Allting från vloggar, bilder, bloggning, restips, hälsa och så vidare. Det här är NIKA! Vi hoppas ni kommer gilla det lika mycket som vi gillar att skapa det.

Kram, Nicole

0 comments

Recent Posts

See All